loading...
Find a sponsor for your web site. Get paid for your great content. shareasale.com.

Friday, January 27, 2017

Pangulong Duterte, Polaris Ng Mga Pinoy


Isa kang mamahaling hiyas na nakapulupot
Sa baywang ng sagradong balangaw
Ilaw mo’y liwanag ng malawak na kalangitan
Kumikinang kahit sa gitna ng karimlan...

Tulay ka ng mga nasasawi’t nasasaktan
Pinapangarap ng mga taong nagmamahal
Ika’y langis na hahaplos sa lahat ng sigalot
Na namumutawi sa loob at labas ng tahanan...

Matibay kang bantayog ng mabuting pamayanan
Taglay mo’y buhay at dakilang pag-asa
Para sa mundong puno ng hilahil at hinagpis
Ang masulyapan ka ay samo ng bawat isa...

‘Di matutularang regalong bigay ni Bathala
Pangulong Duterte, 
Polaris ng mga Pinoy! 

About the Author

Paul is a Web content creator, online marketer, products and services promoter, online writer and a Filipino blogger. He has no specific areas where his writing will focus on.He writes any subject that interests him under the merciless sun. He loves Internetting and Face-booking. His favorite saying: "Dream big and don't stop without giving it a chance to come true."

No comments:

Post a Comment

Friendly Notes

For any reuse or distribution, I must make clear to others the license terms of this work. The best way to do this is with a link to this web page: President Duterte's Pen Warrior

Popular Posts

Favorite Quotes of All Time