loading...
Find a sponsor for your web site. Get paid for your great content. shareasale.com.

Saturday, December 10, 2016

Support President Duterte: Pray for His Protection: Let Us Unite and Become His Shining Armor Against The Ouster Plot of The Yellows

Photo Credits: FacebookGroupOfFriends - Duterte Warriors
This is a world-wide call to all the Filipinos from around the world to prepare ourselves for the up-coming big event which is expected to happen in our country. This is about the on going plot by the YellowTeam to oust President Duterte. I am calling to each and everyone of the 30 million + Filipinos who have supported and have casted their votes in favor of Duterte and Marcos on May 9, 2016 polls. Let us support President Duterte. Let us pray for his protection. Let us unite and become his shining armor against the ouster plot of the YellowTeam.

Sa unang limang buwan ng panunungkulan ng mahal nating Pangulo, hindi natin puwede ipagkakaila na maraming nagawa ang kaniyang administrasyon. Nalaman natin kung gaaano na kalala ang druga sa bansa - na kumikitil ng maraming buhay, relasyon at mga pangarap. Nalaman natin kung gaano na kalala ang korapsyon sa bansa. Nalaman natin ang iba't ibang kremin na dulot ng druga, dulot ng kawalan at kahirapan. Nalaman natin kung gaano nagpabaya ang dating namuno sa atin. Kahit sa gitna ng mga batikos mula sa mga kalaban, ang pangulo ay nandiyan, naninindigan, nagtratrabaho at nagsisikap para wakasan o mabigyan ng tamang solusyon ang mga problemang nagpapahirap sa mga Filipino.

#ProtectThePresidentCampaign
Will you ignore the sincerity and honesty of President Duterte to lead this country for good?  Ipagkakanulo mo ba siya sa kalaban na nagpupumilit na maagaw ang kapangyarihang ipinagkaloob sa kaniya ng majority of the Filipino voters and the Philippine Constitution? Are you not happy of the results of the war against drugs? Are you not happy that now you can walk down the streets safer? Tayo ngayon, aminin man natin o hindi,  ang pag-asa na mabago mula sa pagkalugmok ay unti-unting nakikita at nararamdaman.


No comments:

Post a Comment

Friendly Notes

For any reuse or distribution, I must make clear to others the license terms of this work. The best way to do this is with a link to this web page: President Duterte's Pen Warrior

Popular Posts

Favorite Quotes of All Time