loading...
Find a sponsor for your web site. Get paid for your great content. shareasale.com.

Wednesday, January 25, 2017

Ibang Trip Ito: Inibig Ko Ang Aking Likha: Buti Nalang Di Mukha ni De Lima

In my dream, she is the woman - My Heartbeats Blog

Habang ako’y nakadungaw sa bintana
Sa mata ko’y bumulaga si maganda

Katawan ay ‘tulad kay pepsi paloma

Paindak-indak siya’t patalon-talon...


Walang pakialam sa kan’yang paligid

Banaag ang ngiti sa kan’yang mga labi

Subali’t siya ay biglang sisimangot
At susundan ng kaniyang mga halakhak...Mag-isa n’yang inaaliw ang sarili

Sa galaw ng maganda niyang katawan

Ako ay tuluyan nang nahiwagaan
‘Sang tanong sumagi sa aking isipan...S’ya ba’y pinaglaruan ng kapalaran? 

At sumunod siya ay biglang lumuhod

Nakabukas ang dalawa niyang palad
Nagsumamo sa ‘di makitang kausap...Sinilip ko siya’t aking pinagmasdan

Pinag-aralan ko ang buka ng bibig

Ang galaw ng mapupula niyang labi
Ang pilantik ng kaniyang mga daliri...At galaw ng kaniyang paa at baywang

Nagmamakaawa na isayaw siya

At dalhin sa itaas ng kalangitan
At do’n siya mananahan bilang reyna...Kasama ang mga ibon sa himpapawid

At kumpol-kumpol na maharot na ulap

Masaya silang nagsasayaw sa saliw
Ng malanding awit ng hanging habagat...Subali’t hindi pa siya nasiyahan

Pati mga bituin ay gustong abutin

Yakapin, hagkan at angkinin gagawin
Niyang kuwentas, korona at porsilas...Ang tindi ng kaniyang dating sa akin

Pati ako ay sa kan’ya nahumaling

Sa puso ko at isipa’y nagniningning
Alab ng pagsinta siya’y makapiling...Nguni’t may pagitan sa aming dalawa

Sa ‘king isip siya’y buhay na malaya

‘Kahiya inibig ko ang aking likha
Nang ako’y napagod siya ay nawala!


About the Author

Paul is a Web content creator, online marketer, products and services promoter, online writer and a Filipino blogger. He has no specific areas where his writing will focus on.He writes any subject that interests him under the merciless sun. He loves Internetting and Face-booking. His favorite saying: "Dream big and don't stop without giving it a chance to come true."

No comments:

Post a Comment

Friendly Notes

For any reuse or distribution, I must make clear to others the license terms of this work. The best way to do this is with a link to this web page: President Duterte's Pen Warrior

Popular Posts

Favorite Quotes of All Time