loading...
Find a sponsor for your web site. Get paid for your great content. shareasale.com.

Thursday, February 23, 2017

A Victory for The Filipino People The Arrest of Senator Leila de Lima
Ang pag-aresto kay Senadora Leila de Lima ay nagpakita at nagpahayag na under the administration of President Rodrigo Roa Duterte - nobody is above the law. Kahit ano pa ang stado at pagkatao ng isang nagkasala hindi niya matatakasan ang pangil ng batas na pinaiiral sa bansang Pilipinas.


Senator Leila M. de Lima

Ang pagka-aresto kay Senadora Leila de Lima ay maituturing na isang victory for the Filipino people - hindi lamang sa mga nasirang pamilya, mga namatay at naging mga biktima ng druga kungdi para sa lahat ng buong sambayanang Pilipino na umasa, nagtiwala at nangarap na isang araw magigising ang lahat na ang bansang ito ay makakamit ang totoo at tunay na pagbabago sa pangunguna ng mahal nating Pangulong Duterte.

May pangil nga ang batas lalo na kung ipapatupad ito. Katotohanang hindi dapat ipagwalang bahala o huwag baliwalain ang umiiral na batas. Ilan pa kayang senadora ang tutulad kay Senadora Leila de Lima? Sinu-sino pa kayang mga senadora ang katulad sa paniniwala ni De Lima? Na kahit sa oras na siya ay inaaresto na  - kaniyang paring isinisigaw na lahat ng paratang sa kaniya ay pawang kasinungalingan.

Nawa'y maging leksyon ito sa lahat ng mga Senadora at Kongresista ng Philippine Congress kasama na rin mga obispo, pari at madre at iba pang mga nag-iisip ng kasamaan na ang pagsingil ng kasalanan ay darating at darating anumang oras. Happy trip Senator Leila de Lima and welcome po sa bago ninyong tirahan!


Paul is a Web content creator, online marketer, products and services promoter, online writer and a Filipino blogger. He has no specific areas where his writing will focus on. He writes any subject that interests him under the merciless sun. He loves Internetting and Face-booking. His favorite saying: "Dream big and don't stop without giving it a chance to come true."

No comments:

Post a Comment

Friendly Notes

For any reuse or distribution, I must make clear to others the license terms of this work. The best way to do this is with a link to this web page: President Duterte's Pen Warrior

Popular Posts

Favorite Quotes of All Time