loading...
Find a sponsor for your web site. Get paid for your great content. shareasale.com.

Saturday, March 4, 2017

Alin Kabayan Ang Mas-Makataong Hatol Kay Sen De Lima Kapag Napatunayang Nagkasala: Death Penalty Or Reclusion Perpetua?

Ipagpalagay natin na ang korte has found Senator Leila de Lima guilty - and then ikaw has given the opportunity to determine kung ano ang dapat na hatol sa kaniya - alin kaya sa dalawang babanggitin ko ang pipiliin mo: Ang Reclusion Perpetua or ang Death Penalty?
What is Reclusion Perpetua? Reclusion perpetua, or permanent imprisonment, is a crime sentence similar to life imprisonment. It is used in the Philippines. A person sentenced to reclusion perpetua must serve a jail term of at least 30 years and face additional penalties. Those serving a reclusion perpetua sentence can never become eligible to run for public office. Reclusion perpetua is one step below the death penalty in the Philippines sentencing system. 

What is Death Penalty? Death Penalty also known as capital punishment, this is the most severe form of corporal punishment as it is requires law enforcement officers to kill (to cause the death of, to end the life) of the convicted offender. Forms of the death penalty include lethal injection, hanging from the neck, gassing, firing squad and has included use of the guillotine.

Kung ako ang pipili, para sa akin mas-makatao ang parusang Death Penalty kaysa Reclusion Perpetua. Bakit kamo?

Kapag nahatulan si Senadora Leila de Lima ng Reclusion Perpetua ang kaniyang buhay na kaluluwa ay magdudusa sa loob ng kulungan at least 30 years plus other penalties na haharapin niya. Bawa't segundo, minuto, araw at buwan ng kaniyang pagkakulong siya ay dadanas ng kapighatian. Unti-unti siyang manghihina hanggang sa hindi na niya makayanan at mas-gugustuhin pa niya na mamatay na lamang. Plus puwede siya abusuhin ng kapwa niya priso, repin at paglaruan ang kaniyang puri't dangal. Puwede siya mabuwang sa pag-iisip. In short hindi makatao ang parusang Reclusion Perpetua.

Samantala ang Death Penalty kung sakali ito ang magiging hatol kay Senadora Leila de Lima - para sa akin ang hatol na ito ay mas-makatao. Bakit nasabi kong makatao? Ang buhay na kaluluwa ni Senadora Leila de Lima ay maikling panahon lamang siyang mananatili sa kulungan. Kapag sinabi ng judge na after 30 days mula sa araw na siya ay nahatulan ng Death Penalty either by hanging, firing, electric chair execution, injection at putol ulo - at least from two to three minutes malalagutan na siya ng hininga. Maikling panahon lamang ang kaniyang mararamdamang sakit at pighati. Anyway, this is only my personal opinion.

About The Author
Paul is a Web content creator, online marketer, products and services promoter, online writer and a Filipino blogger. He has no specific areas where his writing will focus on. He writes any subject that interests him under the merciless sun. He loves Internetting and Face-booking. His favorite saying: "Dream big and don't stop without giving it a chance to come true." 

No comments:

Post a Comment

Friendly Notes

For any reuse or distribution, I must make clear to others the license terms of this work. The best way to do this is with a link to this web page: President Duterte's Pen Warrior

Popular Posts

Favorite Quotes of All Time